МОРЬЧ II
/ амьтан /

морьч нугас (нисэхдээ дуугаран, загасаар хооллодог нэг зүйл шувуу).

Ижил үг:

МОРЬЧ I