МОРИУ

1. Зожиг ганцаардмал;


2. Шударга бус байдал;
3. Бутарган сарниасан нь.