МОРИЛУУЛАХ

1. Ихэс дээдсийг ирүүлэх, явуулахын хүндэтгэл;


2. Суулгахын хүндэтгэл;
3. [шилжсэн] Үхүүлэхийн цээрлэл.