МОРИЛОХ

1. Ихэс дээдсийн явах, ирэхийг хүндэтгэн хэлэх;


2. Суухын хүндэтгэл: та дээшээ морил (дээд талд нь гарч суу), хойморт морилох (хойморт суух), мордох нь дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (ажил хэрэг эхнээсээ буруудвал үр дүн ч мөн адил гэсэн санаа);

3. [шилжсэн] Үхэхийн цээрлэл: хадан гэртээ морилох (нас барах).

та дээшээ морил дээд талд нь гарч суу
хойморт морилох хойморт суух
мордох нь хазгай бол морилох нь ч бас хазгай ажил хэрэг эхнээсээ буруудвал үр дүн ч мөн адил гэсэн санаа
хадан гэртээ морилох нас барах