МОРДУУЛАХ

1. Морь, мал унуулах - Дангаагийн моринд ламыг мордуулан хөтөлж явлаа. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал;


2. Аливаа зүйлийг унуулан тавих: хашаа мордуулан тавих (хашаан дээр тохож тавих);
3. Алс явуулах - Болдог сон бол хоёуланг чинь мордуулах юмсан. Б.Нямаа. Арандалынхан., үдэж дэлгэрэнгүй... (үдэж гаргах);

4. Гэрлүүлэх, хадамд гаргах: охиноо мордуулах (охиноо нөхөрт гаргах).

хашаа мордуулан тавих хашаан дээр тохож тавих
үдэж мордуулах үдэж гаргах
охиноо мордуулах охиноо нөхөрт гаргах