МАТЕРИАЛ

1. Эх хэрэглэгдэхүүн, биет, бодит юм, түүхий эд, бүтээгдэхүүн: барилгын материал (барилга барихад дэлгэрэнгүй...


2. Мэдээ сэлт, баримт бичиг: материал бүрдүүлэх (холбогдох баримт бичиг бүрдүүлэх), материал боловсруулах (бичиг дэлгэрэнгүй...
барилгын материал барилга барихад ашиглах эд, зүйл
бараа материал тухайн зүйлд ашиглагдах эд зүйл
материал хэрэгсэл ямар нэгэн зүйлийг хийж бүтээх, засаж янзлахад шаардагдах эд зүйл, сэлбэг
материал бүрдүүлэх холбогдох баримт бичиг бүрдүүлэх
материал боловсруулах бичиг баримт боловсруулах
сонины материал сонинд нийтлэгдсэн болон нийтлэгдэх зүйл
материал цэг а. Тодорхой биеийн жинтэй боловч, хэлбэр дүрс, хэмжээгүй биет; б. Шинжлэх ухааны хийсвэр ухагдахуун
материал хэрэглэгдэхүүн аливаа зүйлийг хийхэд шаардагдах эд зүйл, баримт
баримт материал гэрч, нотолгоо болох зүйл