барилгын материал
барилга барихад ашиглах эд, зүйл