МАЛЛАГАА

Мал арчлан маллах ажиллагаа - Маллагаа сайны хүчээр онд сайн оров. Ч.Ойдов. Жүжгүүд., адууны маллагаа (адуу хариулан маллах нь), арчилгаа маллагаа [хоршоо] (малыг арчлан тэжээх, хариулах ажиллагаа), мал маллагаа [хоршоо] (мал маллах ажиллагаа), хариулга маллагаа [хоршоо] (мал маллан хариулах нь) - Энэ нь хариулга маллагаа тохироогүй буюу эдэлгээний буруугаас болдог. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., мал тарга муутай нь маллагаа муугийн шинж [зүйр цэцэн үг] (ажлын үр дүн нь үйл ажиллагаанаасаа хамаарах гэсэн санаа).

адууны маллагаа адуу хариулан маллах нь
арчилгаа маллагаа малыг арчлан тэжээх, хариулах ажиллагаа
мал маллагаа

мал маллах ажиллагаа

хариулга маллагаа мал маллан хариулах нь
мал тарга муутай нь маллагаа муугийн шинж ажлын үр дүн нь үйл ажиллагаанаасаа хамаарах гэсэн санаа