МАЛЛАГЧ

1. Мал малладаг хүн: агт маллагч (агт адуулан малладаг хүн) - Агт маллагчийг ийнхүү хэдэн дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер., гахай маллагч (гахай малладаг хүн), хонь маллагч (хонь хариулдаг хүн);


2. [шилжсэн] Хууран мэхэлдэг хүн: маллагч хүүхэн (залилан хийдэг хүүхэн).

агт маллагч агт адуулан малладаг хүн
гахай маллагч гахай малладаг хүн
хонь маллагч хонь хариулдаг хүн
маллагч хүүхэн залилан хийдэг хүүхэн