МАЛЛАХ II

Мэхлэх, залилах: хүнийг маллах (хүнийг залилах) - Намайг маллах санаатай юу. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

МАЛЛАХ I