МАЛСАХ

Олон малтай болохыг хүсэх: наймаагаар малсах (наймаа хийж, малтай болохыг дэлгэрэнгүй...

наймаагаар малсах наймаа хийж, малтай болохыг хүсэх
малсах санаа малтай болохыг хүсэх санаа