МАЛЛУУЛАХ I

1. Малаа бусдаар хариулгах: адуу маллуулах (бусдаар адуу маллан харуулах), тэмээ дэлгэрэнгүй... (тэмээгээ бусдаар хариулгах) - Нэгдлийн гучаад үхрийг cуурь болгон Цэрэннамжил гэдэг хүнд маллуулав. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун;


2. Хүүхдээ харуулах, асруулах: дүүгээ маллуулах (дүүгээ асруулах).

адуу маллуулах бусдаар адуу маллан харуулах
тэмээ маллуулах тэмээгээ бусдаар хариулгах
дүүгээ маллуулах дүүгээ асруулах
Ижил үг:

МАЛЛУУЛАХ II