арчилгаа маллагаа
малыг арчлан тэжээх, хариулах ажиллагаа