МААЖ III
/ амьтан /

Усны үхэр.

Ижил үг:

МААЖ I

МААЖ II