луугар аян
хүнд нүсэр ачаатай тул алгуур явж урт замыг туулах аян