КОНСЕРВАЦ

Тоног төхөөрөмж, эдлэлийг битүүмжлэх, түрхэц хийх зэргээр гадаад орчноос тусгаарлаж, зэврэх, ялзрах боломж нөхцөлийг дэлгэрэнгүй...