КОНСЕРВЛОХ

Хүнсний зүйлийг консерв болгох, нөөшлөх.