КОНСЕРЦИУМ

1. Ижил төрлийн байгууллагуудын нэгдэл;


2. Хамтран ажиллах гэрээ.

ХӨРӨНГИЙН НЭГДЭЛ

ХӨРӨНГӨӨР ХАМТРАХ

Зочин 2019-03-09 22:28:12