КОНСЕРЦИУМ

1. Ижил төрлийн байгууллагуудын нэгдэл;


2. Хамтран ажиллах гэрээ.

ХӨРӨНГИЙН НЭГДЭЛ

ХӨРӨНГӨӨР ХАМТРАХ

Зочин 2019-03-09 22:28:12


ижил төрлийн байгууллагуудын нэгдэл гэж буруу тайлбар байна

Зочин 2019-12-19 10:27:20