КОНСУЛ

Харь улсын орон нутгийн засаг захиргааны өмнө өөрийн улс ард иргэдийг төлөөлөн эрх ашгийг хамгаалах албан тушаалтан - дэлгэрэнгүй...

консулын газар дипломат төлөөлөгчийн газар
ерөнхий консул төв консул