КОНТРОЛЬ

Хяналт, шалгалт, байцаалга: контроль хийх (шалгалт авах), контролийн ажил (хяналтын дэлгэрэнгүй...

контроль хийх шалгалт авах
контролийн ажил хяналтын ажил