КОНЦЕПЦИ

Тогтолцоот үзэл, гол санаа, үзэл баримтлал.