КОНЦЕРТ

1. Хөгжмийн болон бусад бүтээлийг тодорхой хөтөлбөрийн дагуу нийтэд үзүүлэх - Монгол жүжигчдийн нэгдсэн концертыг дэлгэрэнгүй...Ч.Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар танаа., концерт найруулах (дуу бүжгийн тоглолт дэглэх), концерт тоглох (дуу бүжгийн тоглолт тавих), концертын хөтөлбөр (дуу бүжгийн тоглолтын хөтөлбөр), хүндэтгэлийн концерт (хүндэтгэлийн тоглолт);


2. Найрал хөгжимтэй хамсарсан гоцлол хөгжмийн зэмсэгт зориулсан хөгжмийн том хэмжээний бүтээл.

концерт найруулах дуу бүжгийн тоглолт дэглэх
концерт тоглох дуу бүжгийн тоглолт тавих
концертын хөтөлбөр дуу бүжгийн тоглолтын хөтөлбөр
хүндэтгэлийн концерт хүндэтгэлийн тоглолт