КОРИДОР

Байшин барилгын доторх өрөөнүүдийн хооронд орших сул зай: гудам, хонгил: коридорын гэрэл (хонгил дэлгэрэнгүй...

коридорын гэрэл хонгил гудамжны гэрэл
байшингийн коридор байшингийн өрөө хоорондын сул хонгил