КОСТЮМ

Эрэгтэй, эмэгтэй хүний европ маягийн гадуур хувцасны хослол - Костюм нь ялимгүй томдоод ч байх шиг. дэлгэрэнгүй... костюм авах (европ хувцас авах), костюм өмсөх (европ хувцас өмсөх) - Шинэ костюм дэгжин шаахай өмсөх санаатай. С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот.

костюм авах европ хувцас авах
костюм өмсөх европ хувцас өмсөх