КРАН

Ачаа өргөж зөөх зориулалттай хүнд механизм; өргөгч цамхаг - Яг тэдэн дээр унах гэж байсан краныг өөр зүг рүү дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., кранаар ачих (өргөгч цамхгаар ачих), өөрөө явагч кран (хөдөлгөөнт өргөгч цамхаг).

кранаар ачих өргөгч цамхгаар ачих
өөрөө явагч кран хөдөлгөөнт өргөгч цамхаг