КОТЛЕТ

Татсан мах, ногоо, будаа зэргийг хольж бөөрөнхийлөн шарсан хоол.