КОРПОРАЦ

Хувь нийлүүлсэн байгууллага; эвлэл, нэгдэл: корпорацийн ерөнхийлөгч (хувь нийлүүлсэн байгууллагын дэлгэрэнгүй...

Корпорацын, Корпорацыг, Корпорацаас, Корпорацаар гэх мэт

Үндэсний бүтээн байгуулалтын корпорацын дэмжлэгтэйгээр энэхүү ажил хийгдэв.

Зочин 2021-06-24 21:48:20