КОСМОПОЛИТИЗМ

Үндэсний уламжлал, соёл, эх оронч үзлээс татгалзахыг ятган төрийн болон үндэсний тусгаар тогтнолыг үгүйсгэж дэлгэрэнгүй...