КОНЬЯК

Усан үзмийн охиор хийсэн дарс, усан үзмийг удаан хугацаагаар дарж гаргаж авдаг спиртлэг ундаа; шарз - Энэ коньяк дэлгэрэнгүй.... Г.Гофман. Хар генерал.