КОНЦЕНТРАЦИ

Бөөгнөрөл; өтгөрүүлэх, өтгөрөх байдал.