КОНЦЕПТ

1. Томьёолол, оюуны дүр, ерөнхий санаа, ойлголт;


2. Логик утга зүйд нэрийн утгыг ийнхүү нэрлэнэ.