КОНТОРЛОХ

Конторт сууж албан ажил эрхлэх - Бид одоохондоо конторлож суухгүй. Л.Түдэв. дэлгэрэнгүй...