КАНОН

Канон фирмд үйлдвэрлэдэг бичиг, зураг зэргийг хувилж олшруулах машин: каноны хор (каноноор юм дэлгэрэнгүй...