КАПИТАЛИСТ

Хөрөнгөтний нийгмийн ноёрхох ангийн төлөөлөгч, хөлсний хөдөлмөрийг мөлжигч хөрөнгөтөн - Манай эв хамт намын тугийн дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., капиталист улс (хөрөнгөтөн улс), капиталист хөгжлийн зам (хөрөнгөжин баяжих хөгжлийн зам), капиталистуудын өдөөн хатгалга (хөрөнгөтнүүдийн өдөөн хатгалга).

капиталист улс хөрөнгөтөн улс
капиталист хөгжлийн зам хөрөнгөжин баяжих хөгжлийн зам
капиталистуудын өдөөн хатгалга хөрөнгөтнүүдийн өдөөн хатгалга