КАПИТАН

1. Цэрэг арми, тэнгисийн цэргийн хүчний офицерын хэргэм зэрэг, ахмад: онгоцны капитан (онгоцны ахмад) дэлгэрэнгүй...


2. Ахлагч.