КАРАНТИН

1. Хөл хорио, хөл цээр; халдварт өвчинтэй холилдсон, тахал өвчнөөр өвчилсөн байж болох этгээдийг түр тусгаарлах хорио дэлгэрэнгүй...


2. Өвчин тахал гарсан газраас ирэгсдийг ариун цэврийн үзлэгт оруулж, шалган үзэх цэг.

карантин тавих хорио цээр тавих
карантинд орох хөл хорионд орох