КАРАНТИНЛАХ

Карантин тогтоох, хориг тогтоох: өвчтөнийг карантинлах (өвчтөнийг тусгаарлах, өвчтөнийг хөл хорионд дэлгэрэнгүй...