КАРБОН

Эрт төрмөлийн эриний, жаран сая жил үргэлжилсэн тав дахь галавын нэр: карбоны галавын чулуун нүүрсний дэлгэрэнгүй... (эрт төрмөлийн эриний жаран сая жил үргэлжилсэн тав дахь галавын чулуун нүүрсний давхарга).