КАРКАЗ

Араг яс, хэлхээ яс, сараалж, тушаа хэлхээ.