КАРТЕЛЬ

Зах зээлд ноёрхлоо тогтоох, өндөр ашиг олох, хөдөлмөрчдийг мөлжих явдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд томхон аж үйлдвэрийн аль дэлгэрэнгүй...