КАССЧИН

1. Кассны ажлыг дагнан эрхэлдэг хүн; мөнгөний нярав: кассчинаас мөнгөнийхөө хариултыг авах (мөнгөний дэлгэрэнгүй...


2. Төмөр замаар аялах зорчигчдод тасалбар худалдагч хүн: вагоны кассчин (вагоны тасалбар худалдагч).

кассчинаас мөнгөнийхөө хариултыг авах мөнгөний нярваас хариултаа авах
вагоны кассчин вагоны тасалбар худалдагч