КАТЕТ

Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгш өнцөг үүсгэгч талууд хоёр талын нэг.