КАФЕ

Тав тухтай орчинд хоол, унд, хөнгөн зуушаар үйлчлэх жижиг хэмжээний газар, цайны газар: кафед орох дэлгэрэнгүй...

кафед орох цайны газар орох
интернэт кафе

интернэт ашиглан цай зуушаар үйлчлүүлдэг газар