КАШ

Жижиг ширхэгтэй агшаамал будаа; хүүхдийн будаа: каш буцалгах (хүүхдийн будаа буцалгах), каш дэлгэрэнгүй... (агшаамал будаа идэх).

каш буцалгах хүүхдийн будаа буцалгах
каш идэх агшаамал будаа идэх