КВОТ

1. Тогтоосон хувь хэмжээ: сонгуулийн квот (сонгуульд оролцогчийн саналын хувь хэмжээ);


2. Тодорхой нэгжид оногдох татварын хувь.