КЕТ

Биеийн тамирын дасгал сургуулилалтад зориулсан хөнгөн шаахай: [яриа] хийт.