КЕРОСИН

Газрын тос нэрэхэд гарах шатдаг шингэн бодис; гаршийн тос: керосин дэнлүү (гаршийн тосон дэнлүү) - дэлгэрэнгүй...

керосин дэнлүү гаршийн тосон дэнлүү
керосиноор цэвэрлэх гаршийн тосоор цэвэрлэх