КЕСАРЕВ
/ анагаах /

Хүүхдийг эхийн хэвлийгээс мэс ажиллаврын аргаар төрүүлэх хагалгаа.

Кесарево сечение-хүүхдийг эхийн хэвлийгээс мэс ажилбарын аргаар авах. Монголчууд "хийсвэр хагалгаа" гэж хоорондоо ярилцах нь бий.

Зочин 2016-01-02 23:28:44