КИБЕРНЕТИК

Жолоодлогын техникийн байгууламж, амьд биес болон хүний зохион байгуулалт дахь жолоодохуй үйл явц, тогтолцооны ерөнхий дэлгэрэнгүй...