КИЛО

1. Мянган;


2. Мянган граммтай тэнцэх хүндийн нэгж - Кило чихэр гэдэг чинь жаахан юм биш дээ. “Цог” дэлгэрэнгүй...